Wydanie książki

Wydanie książki z "Wydawnictwo Instytut Badań i Innowacji w Edukacji" wygląda następująco:

Wysyłasz nam swój tekst.

My w ciągu pięciu dni roboczych przygotujemy dla Ciebie bezpłatnie kilka proponowanych sposobów wydania wraz z kosztorysem do każdego z nich.

Wybierasz sposób, który Twoim zdaniem jest najbardziej optymalny.

W każdej chwili możesz się z nami kontaktować i jeśli jakiś plan najbardziej Ci odpowiada, ale zmieniłbyś wybrany element – nie ma najmniejszego problemu!

Podpisujemy umowę i przystępujemy do wydania.

Średni czas wydania książki to (w zależności od jej skomplikowania i grubości) to od czterech do sześciu tygodni – licząc od momentu podpisania umowy do premiery książki.

Publikujemy w języku polskim.
We publish in English language.
Publicamos en idioma espanol.
We are able to publish in your own language

Kogo szukamy?

Czekamy na każdy rodzaj książki:
- literaturę piękną,
- naukową,
- poezję.
------

Co oferujemy?

  1. Profesjonalną redakcję i korektę.
  2. Skład na programie Msword.
  3. Wykonanie okładki.
  4. Nadanie indywidualnego kodu ISBN.
  5. Podstawowe działania marketingowe.
  6. Wprowadzenie książki do dystrybucji online.

UWAGA

Umieszczenie w swojej pracy fragmentów (np. rysunku, fotografii, tekstu) dzieł innych autorów (zarówno opublikowanych, także w Internecie, jak i nieopublikowanych) bez zaznaczenia źródła, a także bez zgody autora w przypadku materiału ilustracyjnego, jest bezprawnym zapożyczeniem, a zatem naruszeniem praw autorskich.
Umieszczenie w książce materiałów zaczerpniętych z innych źródeł (podlegających ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właścicieli autorskich praw majątkowych.