Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute

WYDAWNICTWO

Pomagamy autorom zaistnieć na rynku wydawnicznym - Wydanie własnej książki z Wydawnictwem "INBIE" jest łatwe i niedrogie.
Współpraca z nami to przyjemność, jesteśmy zawsze profesjonalni, pomocni i szybcy.
Wyślij nam swoją książkę w pliku Worda lub innego edytora tekstowego (np. OpenOffice Writer).

Więcej informacji E-mail

Publishing House

We help authors appear on the publishing market - Publishing their own book with the "INBIE" publishing house is easy and inexpensive.
Cooperation with us is a pleasure, we are always professional, helpful and fast.
Send us your book in a Word file or other text editor (eg OpenOffice Writer).

More Info E-mail

Editorial

Ayudamos a los autores a aparecer en el mercado editorial: la publicación de su propio libro en la editorial "INBIE" es fácil y económica.
La cooperación con nosotros es un placer, siempre somos profesionales, útiles y rápidos.
Envíenos su libro en un archivo de Word u otro editor de texto (por ejemplo, OpenOffice Writer).

Más información E-mail

Maison d'édition

Nous aidons les auteurs à apparaître sur le marché de l'édition - Publier son propre livre avec la maison d'édition "INBIE" est facile et peu coûteux.
La coopération avec nous est un plaisir, nous sommes toujours professionnels, serviables et rapides.
Envoyez-nous votre livre dans un fichier Word ou un autre éditeur de texte (par exemple OpenOffice Writer).

Plus d'informations E-mail

Видавництво

Ми допомагаємо авторам з'явитися на видавничому ринку - видання власної книги з видавництвом "INBIE" є простим та недорогим.
Співпраця з нами - це задоволення, ми завжди професійні, корисні та швидкі.
Надішліть нам свою книгу в файл Word або інший текстовий редактор (наприклад, OpenOffice Writer).

Додаткова інформація E-mail
Imprints

1. Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute
2. Instytut Badań i Innowacji w Edukacji
3. INBIE

------------------------------------------------------

Dane wydawnictwa

Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji
KRS 506737
Czecha 13 lok.65 42-224 Częstochowa - Poland

Distribution


http://publisher.inbie.pl
e-mail: publisher@publisher.inbie.pl

------------------------------------------------------

Papers - Chapters - Short publications


CONTEMPORARY INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS MANAGEMENT

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

ZAKRES WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I ICH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE JAKO INSTRUMENT EFEKTYWNEGO WSPARCIA PROCESÓW BIZNESOWYCH

WPŁYW EFEKTÓW TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA ZADANIA MENEDŻERÓW

LAST PUBLICATIONS

Travelling: Images about my Erasmus stay abroad [2017]

Edited by: Pilar Barrios Manzano - Juana Gómez Pérez - Renata Ochoa-Daderska. . . . . .

Cultural Management ... Cultour+ Summer School

Book of abstracts: 2016

Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourismand Thermal Tourism

Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes

Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development

Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development. . . . . .

BUILDING DEMOCRATIC EUROPE TOGETHER MULTIPLIER EVENTS IN CZESTOCHOWA

Building Democratic Europe Together

O nas

Witamy w "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji”", które ustanowiono dla realizacji następujący celów: wyrównywania szans edukacyjnych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania osób zagrożonych marginalizacją, podejmowania aktywnościna rzecz kompleksowego rozwoju, poprawy efektywności działania i poprawy jakości życia.

Dowiedz się więcej

Video